Tilikymppi logo

Kiinnostuitko?

Mikäli kiinnostuit palveluistamme tai sinulle heräsi kysymyksiä, niin ota rohkeasti yhteyttä.

Yhteystietomme

Tietopaketit ja asiakirjat

Täältä löydät hyödyllistä tietoa verotuksesta ja yrityksen talouden suunnittelusta. Vasemmalta löydät myös asiakaskirjeemme pdf-muodossa.

15.9.2022

Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuki

Maataloudenharjoittajat voivat hakea tilapäistä kiinteistöverotukea maatalouden tuotantorakennuksille. Tuen hakuaika on 15.9.-31.10.2022. Tuen määrä riippuu siitä, paljonko kiinteistöveroa on määrätty tuotantorakennuksista vuonna 2022. Tuotantorakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveron voi saada kokonaisuudessaan takaisin kiinteistöverotukena. Tuki on enintään 35000 euroa. Tuki koskee ainoastaan maatalouden tuotantorakennuksia, ei maapohjaa eikä metsätalouden tuotantorakennuksia. Kiinteistöverotuen tiedot ovat julkisia, jos myönnetyn tuen määrä on yli 10000 euroa.

Tukea voi hakea, jos

- tuotantorakennuksista perittävä kiinteistövero on vähintään 10 euroa

- rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja lannoitteiden osuus maatalouden menoista ennen varauksia, poistoja ja korkokuluja on vähintään 15 prosenttia vuonna 2022

- ei ole pakotelistalla Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi

- ei ole saanut Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi muuta alkutuotannon kriisitukea niin, että tukien yhteismäärä ylittää 35000 euroa vuonna 2022. Muulla kriisituella tarkoitetaan Ahvenanmaan maakuntahallinnolta saatua tukea alkutuotantoa varten. Molempia tukia voi saada, mutta tukien yhteismäärä voi olla enintään 35000 euroa.

Lisätietoja ja hakuohjeet Verohallinnon sivuilta.

 

20.12.2021

Kustannustuen viides hakukierros järjestetään 21.12.2021–18.2.2022.

Viidennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.–30.9.2021.

Tuen ehdot:

  • Yrityksen Verohallinnolle 1.6.2021 ilmoitettu päätoimiala kuuluu tuen piiriin. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin mutta muut tuen ehdot täyttyvät, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti, jos yritykseen tai sen asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen koronapandemian torjuntaan liittyvä rajoitus.
  • Yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vertailukausien välillä.
  • Yrityksellä on ollut palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Yrityksellä tulee kuitenkin olla Y-tunnus.

Kustannustuen viides kierros on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Toimialat, jotka ovat suoraan oikeutettuja kustannustukeen, on määritelty laissa kustannustuesta.

Tukea voidaan kuitenkin myöntää harkinnanvaraisesti myös sellaisille toimialarajauksen ulkopuolisille yrityksille, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus. Tällainen rajoitus voi olla esimerkiksi aukioloaikoihin liittyvä rajoitus. Rajoitus voi kohdistua joko suoraan yritykseen tai sen merkittävään asiakaskuntaan.

Huomioitava kuitenkin on, että pelkkä viranomaisen suositus ei riitä perusteeksi tuen myöntämiselle toimialarajauksen ulkopuolelle. Näin ollen esimerkiksi yrityksen asiakaskuntaan kohdistuva etätyösuositus ei ole peruste tuen maksamiselle toimialarajauksen ulkopuoliselle yritykselle.

Lisätietoja sekä hakuohjeet löydät valtiokonttorin sivuilta.

23.11.2021

Rahanpesulain asettamat velvoitteet

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki eli rahanpesulaki astui voimaan vuonna 2017. Valtioneuvosto on 11.11.2021 antanut asetuksen rahanpesulain nojalla menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

Asetus tulee voimaan 1.1.2022.

Rahanpesu säädetään rangaistavaksi rikoslaissa. Rahanpesu tarkoittaa rikoksella saatujen varojen alkuperän peittämistä tai häivyttämistä. Pyrkimyksenä on saada laittomat varat siirrettyä osaksi laillista talousjärjestelmää, jotta rikoksentekijä pääsisi täysimääräisesti hyödyntämään niitä.

Rahanpesun kohteena voi olla

  • rikoksella hankittu omaisuus, kuten petoksella hankitut varat
  • rikoksen tuottama hyöty, esimerkiksi veropetoksella saatu säästö
  • näiden tilalle tullut omaisuus, esimerkiksi laittomilla varoilla hankittu kiinteistö.

Tilitoimistot ovat rahanpesulain perusteella ilmoitusvelvollisia, joiden velvollisuutena on muun muassa todentaa asiakkaan henkilöllisyys.

Tilitoimistojen on todennettava asiakas, asiakasyritys, asiakasyrityksen edustaja sekä tosiasiallinen edunsaaja. Tilikymppikin on siis velvoitettu keräämään asiakkaidensa henkilöllisyystodistukset, jotta voimme tarvittaessa esittää aineiston, jonka perusteella olemme täyttäneet velvoitteemme.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilitoimistojen tulee tallettaa viranomaisen myöntämän henkilöllisyystodistuksen tiedot, eli tulemme pyytämään kaikilta asiakkailtamme kopion henkilöllisyystodistuksesta. Tämä koskee niin vanhoja kuin uusia asiakkaita.

Tiedot käsitellään luonnollisesti luottamuksellisesti eikä niitä saa käyttää markkinointiin eikä niitä talleteta sellaisella tavalla, joka riskeeraisi tietojen joutumisen vääriin käsiin.

Lisätietoja löydät Rahanpesu.fi kotisivuilta.

10.6.2021

Korkein hallinto-oikeus on antanut maanantaina ennakkoratkaisun liittyen omistusasunnon vertaisvuokraukseen. Omistusasunnon luovutusvoitto on verovapaata, jos myyjä on asunut asunnossa yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan. Tämän kahden vuoden aikana asuntoa ei saa vuokrata edes lyhytaikaisesti eli esimerkiksi Airbnb-käyttöön asunnon omistajan loman ajaksi. Koko asunnon vuokralle antaminen omistajan tai tämän perheen poissaolon ajaksi osoittaa, että asunto ei ole omistajan tai hänen perheensä vakituisessa asumiskäytössä eikä varattuna tähän käyttöön. Vuokrauksen pituudella ei ole siis merkitystä.

Tutustu päätökseen KHO:n kotisivuilla.

Evästeet